Vyberte si svůj e-shop: Czech Czech Republic Slovak Slovakia English EU

Všeobecné obchodní podmínky

(platné od 25.03.2020)

Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen "obchodní podmínky") společnosti INOWIS, s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu / e-shopu umístěného na webové adrese www.vegmart.cz
Obchodní podmínky se řídí legislativou země sídla společnosti, t.j. legislativou Slovenské republiky.

Článek I. Vymezení pojmů

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je INOWIS, s.r.o., se sídlem Radlinského 295/1, Žilina, PSČ 010 01, Slovenská republika, IČO: 45 977 178, DIČ: SK 2023174747 , zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka 54052 / L (dále jen "prodávající" nebo "provozovatel") a kupujícím (dále "kupující" nebo "zákazník"), jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:
Obchodní jméno: INOWIS, s.r.o.
Sídlo: Radlinského 295/1, 010 01  Žilina, Slovenská republika
IČO: 45 977 178
Zápis: v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka 54052/L
DIČ: 2023174747
IČ DPH: SK 2023174747
Email: info@vegmart.cz

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby:

Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2401227168
Kód banky:2010
IBAN:CZ79 2010 0000 0024 0122 7168
BIC (SWIFT) kód:FIOBCZPP
Měna účtu: [CZK] 

 1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu), prodávajícím a zároveň dodavatelem zboží a souvisejících služeb nabízených v e-shopu je společnost INOWIS, s.r.o., se sídlem Radlinského 295/1, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

Kupujícím nebo zákazníkem je každý návštěvník e-shopu, který souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a objedná si zboží a související služby prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků.

Pro účely zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání.

 1. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem umístěný na webové adrese www.vegmart.cz
 2. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.
 3. Potvrzená objednávka je kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží a souvisejících služeb (dále jen jako "kupní smlouva").
 4. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci, a to především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace a telefonické komunikace. To však neplatí pro odstoupení od smlouvy v souladu s § 7 a násl. Zákona ve lhůtě 14 kalendářních dnů.
 5. Smluvními stranami se označuje společně prodávající a kupující.
 6. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto Všeobecné obchodní podmínky a jejich ustanovení a všechny podmínky v nich stanovené se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy uzavřené na internetové stránce elektronického obchodu www.vegmart.cz, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží a související služby prezentovány na předmětné internetové stránce kupujícímu a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.
 7. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od Všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před Všeobecnými obchodními podmínkami.

Článek II. Cena

 1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 20% DPH.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu, t.j. v okamžiku odeslání objednávky.
 3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží a souvisejících služeb dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena").
 4. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.
 5. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží a související služby ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.
 6. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží a související služby dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Článek III. Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží a souvisejících služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží a související služby.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných výrobků a souvisejících služeb a jejím odesláním se tedy objednávka stává pro spotřebitele závaznou.
 3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
 4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením objednávky ve smyslu odst. 3. tohoto článku.
 5. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží a souvisejících služeb a všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

Článek IV.  Platební podmínky

 1. Za zboží a související služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:

  a)    Platební karta: 
  Pokud jste si zvolili platbu kartou, zboží zaplatíte předem přes internetové rozhraní platební brány. Zaplacené zboží bude pro vás připraveno a obratem po obdržení platby na náš bankovní účet, odesláno.

  b)    Platba bankovním převodem - předem: 
  Pokud jste si zvolili platbu bankovním převodem, můžete Vaši platbu za zboží a související služby poukázat na náš účet číslo: 2401227168 / 2010 dvěma způsoby:

  -       bankovním převodem z Vašeho účtu,
  -       složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš bankovní účet.

  Vaši platbu je třeba realizovat předem na bankovní účet na základě zálohové faktury. Jako variabilní symbol uveďte prosím číslo objednávky. Zaplacené zboží bude pro vás připraveno a obratem po obdržení platby na náš bankovní účet, odesláno.

  c)     Platba dobírkou při doručení: 
  Pokud jste si zvolili platbu dobírkou, zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky.

 2. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb v souvislosti s dopravou jsou uvedeny v čl. V těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:

-       slevu z ceny za registraci do e-shopu,
-       slevu za určité minimální množství,
-       slevu za opakovaný nákup,
-       slevu na základě jednorázového slevového kupónu.

Poskytované slevy není možné kumulovat.

Článek V. Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vzniku kupní smlouvy zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta. Tuto dodací lhůtu kupující bez výhrad akceptuje.
 2. Pokud je zboží skladem, je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
 3. Pokud se v objednávce nachází několik zboží a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.
 4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad).
 5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
 6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu následujícími způsoby:

a) Zásilkovna: (NÁŠ TIP - Nejrychlejší a nejlevnější způsob přepravy) Pokud jste si zvolili způsob dodání přes Zásilkovnu, zboží vám bude doručeno na výdejní místo Zásilkovny, kterou si zvolíte. Dodací lhůta: Následující pracovní den po dni podání. Poplatek za platbu na dobírku je + 39 Kč. Doručení probíhá v režimu D+1, tedy když objednáte a zaplatíte objednávku přibližně do 15:00 hodiny, ten den odesíláme a druhý den odpoledne by měla být zásilka připravena k vyzvednutí na výdejně.

Cena dopravy a balného při platbě platební kartou nebo převodem na bankovní účet.

V případě volby doručení do Z-boxu Zásilkovny máte 3 dny od doručení na vyzvednutí balíčku. V případě volby Alza Boxumáte čas do půlnoci následujícího dne po doručení (tedy asi 30 hodin). V případě těchto možností dopravy je nutné platit před vyzvednutím buď přímo v našem e-shopu nebo přes aplikaci Zásilkovny, případně přes tracking.


b) Doručení kurýrem na adresu: Pokud jste si zvolili způsob tento způsob dodání, zboží Vám bude doručeno na Vámi uvedenou adresu kurýrní společností. Dodací lhůta: 2 - 3 pracovní dny od odeslání. Poplatek za platbu na dobírku je + 49 Kč. Tato doprava je v režimu D+2, tedy, že když objednáte a zaplatíte přibližně do 15:00 hodiny, ten den odesíláme a obden by mělo dojít k doručení. Samozřejmě vzhledem k vytížení přepravců může docházet k zdržení, za což se omlouváme, bohužel toto nedokážeme ovlivnit.

Cena dopravy a balného při platbě platební kartou nebo převodem na bankovní účet.

c) Doručení Českou poštou na adresu: Pokud jste si zvolili způsob tento způsob dodání, zboží Vám bude doručeno na Vámi uvedenou adresu Českou poštou. Dodací lhůta: 2 - 3 pracovní dny od odeslání. Poplatek za platbu na dobírku je + 59 Kč. Tato doprava je v režimu D+2, tedy, že když objednáte a zaplatíte přibližně do 15:00 hodiny, ten den odesíláme a obden by mělo dojít k doručení. Samozřejmě vzhledem k vytížení přepravců může docházet k zdržení, za což se omlouváme, bohužel toto nedokážeme ovlivnit.

 1. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) způsobu doručení při zasílání zboží i cen za tyto služby.
 2. Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné, kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně ve lhůtě uvedené v článku 1. těchto obchodních podmínek, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtovány žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítány v objednávce.
 3. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy zboží nepřevezme do 7 dnů po dodání zboží na adresu výdejního místa, resp. po datu prvního pokusu o doručení na kupujícím uvedenou adresu, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.
 4. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené kupujícím v kupní smlouvě, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zplnomocnění. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady s tím vzniklé hradí kupující.
 5. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.
 6. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu nebo osobě zmocněné k převzetí zboží.
 7. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 1. tohoto článku obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím.

Článek VI. Přechod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího při převzetí zboží kupujícím nebo osobou zmocněnou k převzetí zboží, ale pouze v případě splnění podmínky zaplacení kupní ceny v plné výši.
 2. V případě uplatnění reklamace kupujícím na zboží, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo vyřídit reklamaci až v momentě zaplacení kupní ceny v plné výši.
 3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího při převzetí zboží kupujícím nebo osobou zmocněnou k převzetí zboží, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

Článek VII. Storno objednávky

Stornovat objednané zboží má zákazník právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku.

Článek VIII. Reklamační podmínky

 1. Kupující je povinen zboží prohlédnout bezprostředně po jeho převzetí. V případě zjištění poškození, je kupující povinen ihned kontaktovat prodávajícího na e-mailové adrese info@vegmart.cz. Postup vyřízení reklamace bude dohodnut v závislosti na druhu chyby.
 2. Náklady spojené s vrácením reklamovaného zboží nese kupující. Při zasílání náhradního zboží za uznanou reklamaci se neúčtují dopravní poplatky.
 3. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat vhodnost produktu a záruční podmínky. V případě neodborného použití neodpovídáme za způsobené škody.
 4. V případě reklamace je kupující povinen zaslat reklamované zboží na adresu uvedenou v kontaktech, respektive dle dohody. Je třeba přiložit průvodní dopis s údaji objednávky (č. objednávky nebo faktury) a uvést, zda si kupující přeje zboží vyměnit nebo vrátit peníze (třeba uvést i číslo účtu nebo adresu, kam prodávající peníze zašle v případě uznané reklamace).

Článek IX. Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu (odstoupení od kupní smlouvy) a poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo i bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy, a tedy i před dodáním zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
 2. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba - s výjimkou dopravce - převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se

a)     zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
b)    dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
c)     zboží dodává opakovaně v určeném období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 1. Spotřebitel je povinen, pokud toto právo hodlá využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na adresu sídla prodávajícího, nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty s adresou doručení sídla prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty i v elektronické podobě na adresu: info@vegmart.cz. Pro případ pochybností smluvní strany sjednávají, že za okamžik doručení se v případě elektronické pošty považuje okamžik doručení elektronické pošty na server prodávajícího.
  K odstoupení od smlouvy můžete využít následující Odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat zpět na adresu sídla prodávajícího nebo předat prodávajícímu předmět smlouvy, od které odstupuje, spolu s veškerou dokumentací, např. originálem faktury, záručním listem, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy (§10 odst. 1 Zákona). To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně, nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Doporučujeme kupujícím, aby si pořídili kopii faktury pro vlastní potřebu.
 3. Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží (§ 10 odst. 3 Zákona), a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty (§ 3 odst. 1 písm. i) Zákona).

Přímé náklady, spojené s vrácením zboží, nelze přiměřeně stanovit předem.

 1. Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátí spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí spotřebiteli platby tímtéž způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele sjednat s prodávajícím jiný způsob platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.
 2. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím
 3. Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou definovány v § 7 odst. 6 písm. a) až l) Zákona.
 4. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (§ 7 odst. 6 písm. e) Zákona). Pro případ pochybností smluvní strany sjednávají, že za porušení ochranného obalu se považuje také odstranění průsvitné ochranné fólie umístěné na uzávěru zboží.
 5. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.
 6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo za cenu, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, a to převodem na účet určený kupujícím.
 7. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil při prodeji zboží své informační povinnosti dle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.
 8. Spotřebitel nese jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno zacházením se zbožím nad rámec, který je nezbytný ke zjištění povahy, funkčnosti a vlastností zboží.

To znamená, že pokud kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použité a je poškozené nebo neúplné, nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu, resp. prodávající má právo požadovat na spotřebiteli proplacení snížení hodnoty zboží.

 1. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.
 2. V případě, že kupující nesplní některou z povinností uvedených v těchto obchodních podmínkách, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

Článek X. Práva a povinnosti smluvních stran

 1.    Kupující je povinen:

a)     zaplatit za zboží a související služby dohodnutou úplatu prodávajícímu, tj. zaplatit kupní cenu,
b)    převzít objednané zboží,
c)     zkontrolovat neporušenost obalu, resp. i samotné zboží při jeho přejímce.

 1.    Prodávající je povinen:

d)    dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a za dohodnutou cenu,
e)     spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží, jako například fakturu za zboží v jazyce země doručení.

Článek XI. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel přijal odpovídající technická, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž vzal v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů i rozsah možných rizik, která mohou narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů ve smyslu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů
 3. Více informací ohledně zpracování osobních údajů najdete kliknutím zde.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto Všeobecné obchodní podmínky, reklamační podmínky a všechny jejich neoddělitelné součásti (přílohy) i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny Všeobecných obchodních podmínek nebo jejich nedílných součástí (příloh), se řídí celý proces nákupu těmi všeobecnými obchodními podmínkami, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a které jsou dostupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky a informace ohledně zpracování osobních údajů.
 3. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že si přečetl Všeobecné obchodní podmínky, reklamační podmínky a bezvýhradně souhlasí s jejich zněním.
 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici kupujícím k nahlédnutí v sídle společnosti a jsou zveřejněny také na internetové stránce e-shopu.
 5. Pokud je kupní smlouva uzavřena v písemné podobě, jakákoliv její změna musí být činěna písemnou formou.
 6. Pro případ pochybností smluvní strany sjednávají, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. dne předání zboží kurýrní službě za účelem jeho přepravy prodávajícímu.
 7. Jinak neupravené vztahy v těchto Všeobecných obchodních podmínkách i v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů Slovenské republiky v aktuálním znění, především zákona č. 40/1964 Z.z., zákona č. 250/2007 Z.z., zákona č. 102/2014 Z.z., zákona č. 122/2013 Z.z., zákona č. 22/2004 Z.z. a zákona č. 513/1991 Z.z.

Pokud smluvní stranou není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Z.z. Obchodní zákoník v platném znění.

 1. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má právo se obrátit na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 11 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu.

Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Návrh může spotřebitel podat způsobem stanoveným podle §12 Zákona 391 / 2015 Z.z. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů. Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu do výšky maximálně 5 eur vč. DPH.

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti dnem 25. 03. 2020

V Žilině, 25.03.2020

Ing. Roman Súlovec, PhD.
jednatel společnosti