Kontakt

Adresa a fakturačné údaje

INOWIS, s.r.o., Radlinského 295/1, Žilina
IČO: 45977178
DIČ: 2023174747
Spoločnosť je zapísaná dňa 14.01.2011 v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka 54052/L.

Bankový účet pre platby v Kč

FIO banka 2401227168 / 2010
IBAN: FIOBCZPP
SWIFT: CZ79 2010 0000 0024 0122 7168

Bankový účet pre platby v EUR

FIO banka 2501227165 / 8330
IBAN: FIOZSKBA
SWIFT: SK21 8330 0000 0025 0122 7165

Napíšte nám