Ochrana osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je našou najvyššou prioritou. Osobné údaje spracúvame v súlade s platnou legislatívou a so súhlasom klienta. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov a prevádzkovateľom internetového obchodu www.inowis.eu je:

Spoločnosť: INOWIS,  s.r.o.
zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 54052/L.
Sídlo: Radlinského 295/1 010 01 Žilina
IČO: 45 977 178
IČ DPH: SK2023174747
Telefón: +421 948 091 081
Email: 
obchod@inowis.eu

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:
Roman Súlovec, +421 903 100 216, 
obchod@inowis.sk

LEGISLATÍVNY RÁMEC SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Európsky rámec:

Legislatíva SR:

ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie č. 2016/679“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov spracovávame nasledovné osobné údaje:

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas. Údaje môžu byť poskytnuté:

Spracovanie osobných údajov treťou stranou sa riadi zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb. Zoznam tretích strán: 

Názov

Účel spracovania

Rozsah poskytovaných osobných údajov

Právny základ

Krajina

Zásielkovňa s.r.o.
www.zasielkovna.sk

Príjem, spracovanie a doručovanie zásielok, notifikácia príjemcu zásielky.

Meno, priezvisko, adresa doručenia emailová adresa, telefón

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia –  Plnenie zmluvných vzťahov  medzi prevádzkovateľom a dodávateľom kuriérskych/doručovacích služieb.

SR,ČR

Slovenská pošta, a.s.
www.posta.sk

Príjem, spracovanie a doručovanie zásielok, notifikácia príjemcu zásielky

Meno, priezvisko, adresa doručenia emailová adresa, telefón

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia –  Plnenie zmluvných vzťahov  medzi prevádzkovateľom a dodávateľom kuriérskych/doručovacích služieb.

SR

Google

Marketingové účely: analýza správania sa na webe, on-line reklama prostredníctvom Google Ads, spracovanie štatistík v nástrojoch Google Analytics

Cookie, IP adresa

Podľa čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia. Oprávnený záujem  – spracovávanie štatistík návštevnosti a predajov a marketingové účely (trackovanie pre marketingové účely si môže používateľ  vypnúť).

Írsko, USA

Facebook

Marketingové účely: Online reklama, cielenie reklamy

Cookie (FB Pixel)

Podľa čl  6 ods.1 písm. f) Nariadenia. Oprávnený záujem  – spracovávanie štatistík návštevnosti a predajov a marketingové účely (trackovanie pre marketingové účely si môže používateľ vypnúť).

Írsko, USA

Youtube

Marketingové účely: Online reklama, cielenie reklamy

Cookie

Podľa čl  6 ods.1 písm. f) Nariadenia. Oprávnený záujem  – spracovávanie štatistík návštevnosti a predajov a marketingové účely (trackovanie pre marketingové účely si môže používateľ vypnúť).

USA

Seznam.cz

Marketingové účely: On line reklama v sieti, hodnotenie spokojnosti s nákupom a eshopom v rámci služby Zboží.cz

Cookie, IP adresa, emailová adresa a informácie o objednávke v prípade služieb Zboží .cz

Podľa čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia. Oprávnený záujem  – spracovávanie štatistík návštevnosti a predajov a marketingové účely (trackovanie  pre marketingové účely si môže používateľ vypnúť).
Podľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
Súhlas  –  na tovar.

CZ

Heureka Group a.s.

Marketingové účely: hodnotenie spokojnosti s nákupom a e-shopom

Emailová adresa, informácie o objednávke

Podľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
Súhlas.

CZ

Smartsupp.com s.r.o.

On-line zákaznícka podpora, analýza správania sa zákazníkov

Informácie ktoré používateľ zapíše do kontaktného formulára

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia –  Plnenie zmluvných vzťahov.

CZ

Mailchimp

Zasielanie newsletterov, email, marketing

Meno, priezvisko, emailová adresa

Podľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
Súhlas.

USA

ECOMAIL.CZ, s.r.o.

Zasielanie newsletterov, email, marketing

Meno, priezvisko, emailová adresa

Podľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
Súhlas.

CZ

BizBOX

Poskytovateľ eshopovej platformy, technické zabezpečenie prevádzky,  hosting systémov

Meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefón, cookies, IP adresa

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia –  Plnenie zmluvných vzťahov.

CZ

GAEA, s.r.o.

Zabezpečovanie zákazníckej podpory

Meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefón

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – Plnenie zmluvných vzťahov.

CZ

ComGate payments, a.s.

Platobná brána CardPay na realizáciu platieb kartou

Emailová adresa, IP adresa

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – Plnenie zmluvných vzťahov.

CZ

Tatra Banka a.s.

Platobná brána CardPay na realizáciu platieb kartou

Emailová adresa, IP adresa

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – Plnenie zmluvných vzťahov.

SR

KROS a.s.

On-line fakturačný systém

Údaje na faktúrach: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefón

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – Zmluva/Registrácia.

SR

ANTEKO s.r.o.

Účtovná firma zabezpečujúca spravovanie účtovníctva a personalistiky

Údaje na faktúrach: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefón

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – Plnenie zmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom sprostredkovateľská zmluva.

SR

Volis international s.r.o.

Marketingové služby – prístup do reklamných systémov Google, Facebook, Sklik, Heureka.

Dáta v reklamných systémoch

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – Zmluva.

SR

Abbreva s.r.o.

Marketingové služby – prístup do reklamných systémov Google, Facebook, Sklik, Heureka.

Dáta v reklamných systémoch

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – Zmluva.

CZ

SÚBORY COOKIES

Pre marketingové účely a lepšiu funkčnosť našich stránok používame tzv. cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa používajú na ukladanie informácií vo webových prehliadačoch. Súbory cookies slúžia na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach. Na podobný účel sa používajú i ďalšie technológie, napríklad ukladanie dát vo webovom prehliadači alebo v zariadení, identifikátory spojené so zariadením a ďalší software. V týchto zásadách označujeme všetky takéto technológie ako „cookie“.

Súbory cookies používame na to, aby bolo možné vložiť tovar do košíku a spracovať vašu objednávku. Pomocou cookies tiež prebieha tzv. trackovanie – t. j. monitorovanie aktivity na webe pre marketingové účely. 
Cookies zbierame aj preto, aby sme mohli prispôsobovať obsah a reklamy, poskytovať funkcie sociálnych médií a analyzovať prevádzku na webe. Cookies zdieľame s našimi dôveryhodnými partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýz, viď tabuľka vyššie. Veríme, že táto funkcia je pre vás užitočná, pretože vám budeme zobrazovať najmä tie reklamy a obsah, ktorý bude zodpovedať vašim záujmom.

Naše webové stránky využívajú taktiež na súboroch cookies založené technológie retargetingu externých reklamných systémov (Google, Seznam.cz, Facebook – viď tabuľka vyššie). Tie nám umožňujú ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti týchto partnerov.
Pokiaľ si to želáte, môžete v nastaveniach vášho internetového prehliadača všetky uložené súbory cookies z zisku vášho počítača vymazať, zablokovať ich príjem a môžete nastaviť, aby ste boli pred uložením každého jednotlivého súboru na túto skutočnosť upozornení. V prípade, že zakážete použitie súborov cookies alebo zvolíte nevhodné nastavenia, môže byť funkčnosť stránok e-shopu obmedzená.

METRIKY A ANALYTICKÉ DÁTA

Ide o konverzné, alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť začlenené v kóde nášho e-shopu a na základe ktorých je možná identifikácia používateľa pre účely zaznamenania jeho správania na webových stránkach a merania návštevnosti. Využívame nasledujúce systémy:

  

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI S NÁKUPOM

Vašu spokojnosťnákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu „Overené zákazníkmi“, do ktorého je náš e-shop zapojený. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, ktorému pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu emailovú adresu. Ďalším spracovateľom údajov v rámci hodnotenia spokojnosti je služba Zboží.cz, zastúpená spoločnosťou Seznam.cz. Obe spoločnosti sú uvedené v tabuľke vyššie.

Prevádzkovatelia portálov sú oprávnení osobné údaje použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníku spokojnosti v súlade s podmienkami programu Overené zákazníkmi, resp. s podmienkami ochrany osobných údajov Zboží.cz. Zasielanie emailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek odmietnuť pomocou odkazu v emaile s dotazníkom. Po takomto odmietnutí už dotazník nebude zákazníkovi ďalej zasielaný.

OBDOBIE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše údaje uchováme tak dlho, ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov, a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

Účel spracovania

Doba uloženia osobných údajov

Plnenie zmluvy a spracovanie objednávky

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

Marketingové účely

Najviac 30 dní od odvolania súhlasu.

Newslettery a ďalšie formy email marketingu

Najviac 30 dní od odvolania súhlasu.

Vedení a administrácia vernostného programu

Najviac 30 dní od odvolania súhlasu.

PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA